Quý khách đặt lịch xin vui lòng điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể liên hệ với bạn nhanh chóng nhất.

Hotline: 088.999.8488

Thu âm

Đặt Lịch Thu Âm Tại The Wings Media

Gói thu âm của bạn:

Gói 1: Giá 395.000đ/ Bài – Thu âm lần đầu hoặc thu 3 lần trở lên – 3 Ngày Có Sản Phẩm

Gói 2: Giá 500.000đ/ Bài – 3 Ngày Có Sản Phẩm (Gói chọn nhiều)

Gói 3: Giá 800.000đ/ Bài – 2 Ngày Có Sản Phẩm

Gói Song ca: Giá 700.000đ/ Bài – 3 Ngày Có Sản Phẩm

Gói Tốp Ca: Giá 700.00đ/ Bài – Phụ phí 150.000đ/ Người – 4 Ngày Có Sản Phẩm

Thời gian thu:

Thông tin liên hệ:

Yêu cầu khác

MV Phòng thu

Đặt Lịch Quay Hình MV Phòng Thu Tại The Wings Media

Gói COMBO quay hình Phòng Thu:

GÓI 1: Giá 500.000đ/ Bài – 1 góc

GÓI 2: Giá 1.000.000đ/ Bài – 3 góc

GÓI 3: Giá 1.500.000đ/ Bài – Full góc, chuyên nghiệp

Thời gian quay:

Thông tin liên hệ:

Yêu cầu khác

MV Sân khấu Mini

Đặt Lịch Quay MV Sân Khấu Mini tại The Wings Media 

Gói quay hình sân khấu Mini:

Gói Quay Hình 1: Giá 800.000đ/ Bài – 1 góc

Gói Quay Hình 2: Giá 1.300.000đ/ Bài – 3 góc

Gói Quay Hình 3: Giá 1.900.000đ/ Bài – Full góc, chuyên nghiệp

Thời gian quay:

Thông tin liên hệ:

Yêu cầu khác

Hòa âm phối khí

Đặt Lịch Hòa Âm Phối Khí tại The Wings Media 

Gói Hòa Âm Phối Khí của bạn:

Phối cover: Giá 800.000đ/ Bài

Phối mới: Giá 1.500.000đ/ Bài

Thu âm nhạc cụ: Giá 400.000đ/ Nhạc cụ

Thời gian thu:

Thông tin liên hệ:

Yêu cầu khác

Combo Thu Âm + MV Phòng Thu

Đặt Lịch Combo Thu Âm + Quay MV Phòng Thu 

Gói COMBO Thu Âm + Quay MV Phòng Thu:

GÓI COMBO 1: Giá 895.000đ/ Bài

GÓI COMBO 2: Giá 1.200.000đ/ Bài

GÓI COMBO 3: Giá 1.700.000đ/ Bài

Thời gian quay:

Thông tin liên hệ:

Yêu cầu khác

Combo Thu Âm + MV Sân Khấu Acoustic

Đặt Lịch Combo Thu Âm + Quay MV Sân Khấu Mini 

Combo Thu Âm + Quay MV Sân khấu Mini (Acoustic)

GÓI COMBO 1: Giá 1.000.000đ/ Bài

GÓI COMBO 2: Giá 1.500.000đ/ Bài

GÓI COMBO 3: Giá 2.500.000đ/ Bài

Thời gian quay:

Thông tin liên hệ:

Yêu cầu khác:

MV Sân khấu Chuyên nghiệp

Đặt Lịch Quay MV Sân Khấu Chuyên Nghiệp

Gói quay hình sân khấu:

Gói Quay Hình 1: Giá 2.500.000đ/ Bài

Thời gian quay:

Thông tin liên hệ:

Yêu cầu khác

Yêu cầu khác

Yêu cầu khác