Đặt Lịch Tại The Wings Media

Quý khách đặt lịch xin vui lòng điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể liên hệ với bạn nhanh chóng nhất.

Hotline: 088.999.8488

Thu âm

Đặt Lịch Thu Âm Tại The Wings Media

Gói thu âm của bạn:

Gói 1: Giá 395.000đ/ Bài – Thu âm lần đầu hoặc thu 3 lần trở lên – 3 Ngày Có Sản Phẩm

Gói 2: Giá 500.000đ/ Bài – 3 Ngày Có Sản Phẩm (Gói chọn nhiều)

Gói 3: Giá 800.000đ/ Bài – 2 Ngày Có Sản Phẩm

Gói Song ca: Giá 700.000đ/ Bài – 3 Ngày Có Sản Phẩm

Gói Tốp Ca: Giá 700.00đ/ Bài – Phụ phí 150.000đ/ Người – 4 Ngày Có Sản Phẩm

Thời gian thu:

Thông tin liên hệ:

Yêu cầu khác

MV Phòng thu

Đặt Lịch Quay Hình MV Phòng Thu Tại The Wings Media

Gói COMBO quay hình Phòng Thu:

GÓI 1: Giá 500.000đ/ Bài – 1 góc

GÓI 2: Giá 1.000.000đ/ Bài – 3 góc

GÓI 3: Giá 1.500.000đ/ Bài – Full góc, chuyên nghiệp

Thời gian quay:

Thông tin liên hệ:

Yêu cầu khác

MV Sân khấu Mini

Đặt Lịch Quay MV Sân Khấu Mini tại The Wings Media 

Gói quay hình sân khấu Mini:

Gói Quay Hình 1: Giá 800.000đ/ Bài – 1 góc

Gói Quay Hình 2: Giá 1.300.000đ/ Bài – 3 góc

Gói Quay Hình 3: Giá 1.900.000đ/ Bài – Full góc, chuyên nghiệp

Thời gian quay:

Thông tin liên hệ:

Yêu cầu khác

Hòa âm phối khí

Đặt Lịch Hòa Âm Phối Khí tại The Wings Media 

Gói Hòa Âm Phối Khí của bạn:

Phối cover: Giá 800.000đ/ Bài

Phối mới: Giá 1.500.000đ/ Bài

Thu âm nhạc cụ: Giá 400.000đ/ Nhạc cụ

Thời gian thu:

Thông tin liên hệ:

Yêu cầu khác

Combo Thu Âm + MV Phòng Thu

Đặt Lịch Combo Thu Âm + Quay MV Phòng Thu 

Gói COMBO Thu Âm + Quay MV Phòng Thu:

GÓI COMBO 1: Giá 895.000đ/ Bài

GÓI COMBO 2: Giá 1.200.000đ/ Bài

GÓI COMBO 3: Giá 1.700.000đ/ Bài

Thời gian quay:

Thông tin liên hệ:

Yêu cầu khác

Combo Thu Âm + MV Sân Khấu Acoustic

Đặt Lịch Combo Thu Âm + Quay MV Sân Khấu Mini 

Combo Thu Âm + Quay MV Sân khấu Mini (Acoustic)

GÓI COMBO 1: Giá 1.000.000đ/ Bài

GÓI COMBO 2: Giá 1.500.000đ/ Bài

GÓI COMBO 3: Giá 2.500.000đ/ Bài

Thời gian quay:

Thông tin liên hệ:

Yêu cầu khác:

MV Sân khấu Chuyên nghiệp

Đặt Lịch Quay MV Sân Khấu Chuyên Nghiệp

Gói quay hình sân khấu:

Gói Quay Hình 1: Giá 2.500.000đ/ Bài

Thời gian quay:

Thông tin liên hệ:

Yêu cầu khác

Yêu cầu khác

Yêu cầu khác